شیر پروانه ای افست دوبل

صفحه اصلی » انواع شیر پروانه ای » شیر پروانه ای افست دوبل
شیر پروانه ای افست دوبل

شیرهای پروانه ای دو افست با دو افست طراحی شده اند, which refer to the position of the centerline of the stem and the centerline of the disc in relation to the centerline of the valve body. The offset in the stem is known as the first offset, while the offset in the disc is known as the second offset.

The first offset in the stem reduces the friction and wear between the stem and the seat, which allows for a longer service life of the valve. The second offset in the disc allows for a tighter seal between the disc and the seat, which reduces the potential for leaks and improves the overall performance of the valve.

Double-offset butterfly valves are often used in high-performance applications where tight shut-off and precise control are required, such as in the chemical, پتروشیمی, and oil and gas industries.

Benefits of Using Double-Offset Butterfly Valves in Industrial Applications

Low Torque Requirement: Double-offset butterfly valves have a lower torque requirement than other types of valves, making them easier to operate and more energy-efficient. This also means that they can be operated using smaller and less expensive actuators, reducing the overall cost of the system.

Longer Valve Life: The design of the double-offset butterfly valve also reduces wear on the valve seat, which can extend the life of the valve and reduce maintenance costs. This is particularly important in applications where the valve is subjected to frequent use or harsh operating conditions.

Better Flow Control: The double-offset butterfly valve allows for precise flow control, making it an ideal choice for applications where accurate flow regulation is critical. This can improve the efficiency of the industrial process and reduce waste.

Versatile Applications: Double-offset butterfly valves are versatile and can be used in a wide range of industrial applications, از جمله فرآوری شیمیایی, تصفیه آب, تولید برق, و سیستم های HVAC. They are particularly well-suited for applications where space is limited or weight is a concern, as they are lightweight and compact.

Choosing the Right Double-Offset Butterfly Valve for Your Application

برنامه ریزی بهترین محصول شیر

Valve Material: The material used to manufacture the valve is crucial because it determines the valve’s performance and durability. For instance, valves made from stainless steel are suitable for corrosive environments and high-temperature applications. On the other hand, valves made from cast iron are more cost-effective and suitable for low-pressure applications.

Valve Size: The valve size is another critical factor to consider when selecting a double-offset butterfly valve. The valve size should be compatible with the pipeline size to ensure optimal performance. A valve that is too small may cause a pressure drop, while a valve that is too large may lead to excessive weight and increased installation costs.

Valve Operation: Double-offset butterfly valves can be operated manually, electrically, or pneumatically. The type of operation selected depends on the application’s requirements. For instance, manual operation is suitable for low-temperature applications, while electric or pneumatic operation is ideal for high-temperature applications.

Seal Type: Double-offset butterfly valves can have either resilient or metal-to-metal seals. Resilient seals are made of materials such as EPDM and provide a tight seal even at low pressures. Metal-to-metal seals, از سوی دیگر, are more durable and suitable for high-pressure applications.

Maintenance Requirements: Maintenance is essential to ensure that the valve operates efficiently and lasts longer. Some valves require regular maintenance, while others are low-maintenance. When selecting a double-offset butterfly valve or شیر پروانه ای افست سه گانه, consider the maintenance requirements to ensure that the valve is suitable for your application.

باورهای سوپاپ Farpro

ما بر این باوریم که برخورد جدی با هر محصول و پذیرفتن صمیمانه هر مشتری مهمترین چیز برای شیر فرپرو است.

Farpro Valve offers a variety of double-offset butterfly valves in different materials, اندازه ها, and pressure ratings to meet various application requirements.

Our butterfly valves do not necessarily have the lowest price, اما ما قطعا صادق ترین سازنده و وفادارترین شریک شما خواهیم بود.

Farpro Valve یک تولید کننده بزرگ جهانی شیر است که در این تحقیق شرکت دارد, توسعه, تولید و فروش شیرآلات.

استانداردهای محصول ما شامل: GB/JB, API, ANSI, AWWA, از جانب, او, GOST, NF, و غیره.

دریچه های ما در دسترس هستند 12 دسته بندی های اصلی, 200 سری و 4000 اندازه ها, شامل gate valve types, globe valve types, ball valve types, butterfly valve types, check valve types, دریچه های دیافراگمی, شیرهای کاهش فشار, دریچه های پلاگین, تله ها, و غیره.

تولید سالانه می رسد 80,000 تن. همه محصولات به طور گسترده در نفت استفاده می شود, پتروشیمی, شیمیایی, قدرت الکتریکی, متالورژی, حفظ آب, ساخت و ساز, دارویی, زهکشی و سایر زمینه ها.

محصولات ما در بازارهای آلمان فروش خوبی دارند, انگلستان, فرانسه, ایتالیا, برزیل, لهستان و بیشتر از 30 کشورها و مناطق در اروپا, آسیای مرکزی, غرب آسیا, و غیره.

  از اینکه Farpro Valve را به عنوان شریک مورد نظر خود در نظر می گیرید متشکریم.
  پست الکترونیک*:
  نام*:
  کشور شما:
  تلفن*:
  اطلاعات*: