شیر فلنجدار برقی SS -Z941W

The Electric Flanged Gate Valve is a high-performance valve designed for use in industrial applications that require reliable and precise control of fluids. This valve is constructed with high-quality stainless steel materials, making it highly resistant to corrosion and wear. The electric actuator provides fast and efficient operation, allowing for precise control over the flow of fluids.

The flanged gate valve design ensures a tight seal, preventing any leakage of fluids. The gate valve is also equipped with a manual override feature, allowing for operation in the event of a power outage or other emergency situation.

electric flanged gate valve stainless steel

Z941W Electric Flanged Gate Valve - Stainless Steel - 16P 25P

Valve Body: ASTM A351/A 351M CF8
Gate Disc: CF8
Gate Valve Bonnet: ASTM CF8
Stem: ASTM A965/A 965M F304
Yoke Sleeve Nut: ZCuAl10Fe3

inch: 2-24''
Nominal Diameter DN: 51-591mm

Flanged Gate Valve ModelNominal Pressure (Mpa)Test Pressure Strength(Mpa)Test Pressure Seal(Mpa)TemperatureRange of use
Z941W-16P1.62.31.7≤150 ℃water, gas, oil, Nitric acid, و غیره.
Z941W-25P2.53.72.7≤150 ℃water, gas, oil, Nitric acid, و غیره.

The Farpro Electric Flanged Gate Valve is widely used in various industries, including chemical processing, oil and gas, water treatment, and power generation. It is ideal for applications that require a high degree of accuracy and reliability, such as control of flow rates, فشار, and temperature.

With its durable construction, high-performance capabilities, and advanced features, the Farpro Electric Flanged Gate Valve is a top choice for industrial applications where precision control and reliability are critical.

  از اینکه Farpro Valve را به عنوان شریک مورد نظر خود در نظر می گیرید متشکریم.

  پست الکترونیک*:

  نام*:

  کشور شما:

  تلفن*:

  اطلاعات*: