ประเภทของบอลวาล์ว

บ้าน » ประเภทของบอลวาล์ว

We offer various types of ball valve, including floating ball valves, trunnion mounted ball valves, top entry ball valves, และอื่น ๆ, with sizes ranging from 1/2 inch to 56 inches. Our ball valves also come with various end connections, such as flanged, threaded, and welded.

Our ball valves are designed and manufactured to meet the highest industry standards and specifications. They are made of high-quality materials, such as stainless steel, carbon steel, and brass, to ensure durability and long-lasting performance.

นอกจากนี้, we can customize our ball valves to meet your specific requirements, including special materials, coatings, and actuation options. Our experienced engineers and technicians will work closely with you to provide the best solution for your application.

Choose Farpro Valve as your ball valve supplier, and you will receive exceptional service, on-time delivery, and competitive prices. Contact us today to learn more about our ball valve products and services.

Types of Farpro Ball Valves

บอลวาล์วหน้าแปลน

Flanged ball valves are designed with flanged end connections, which are bolted to the piping system. They are commonly used in chemical processing, น้ำมันและก๊าซ, and water treatment applications.
Flanged type ball valves are ideal for use in applications where the valve needs to be removed for cleaning or repair. This type of ball valve are also suitable for high-pressure and high-temperature applications.

Fully Welded Ball Valve

Fully welded type ball valve will not have external leakage, ฯลฯ. It is highly adaptable to pressure and temperature changes and will not leak within the marked pressure and temperature range. The processing of the ball is tracked by an advanced computer tester, so the ball is processed with high accuracy.
This type of ball valve is used in petroleum, เคมี, ก๊าซธรรมชาติ, thermal, marine industry, พลังงานไฟฟ้า, ยา, โลหะวิทยา, food, military, construction engineering computer sense various industries.
Farpro will provide fully welded ball valves, บอลวาล์ว, welded ball valves and other valves and supporting products using different applications, and will continue new product development and product improvement to provide customers with the best ball valves.

บอลวาล์วลอยตัว

Floating ball valves are the most common type of ball valve. They consist of a simple ball with a floating design.
The ball is held in place by two seats, which are made of elastomeric materials. The ball is free to move in any direction and is held in place by the flow of fluid through the valve.

บอลวาล์วรองแหนบ

บอลวาล์ว Trunnion มีลักษณะคล้ายกับบอลวาล์วลอย, แต่พวกเขาก็ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม. พวกเขามีสองที่นั่ง, one on each side of the ball.
The ball is held in place by two trunnions that extend from the ball into the valve body. This design provides additional support and allows for a larger ball size.

บอลวาล์วรายการยอดนิยม

Top entry ball valves have a design that allows the valve to be repaired or replaced without removing the valve from the pipeline. Top entry ball valves are used in applications where the valve needs to be serviced frequently or where downtime is critical, เช่นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ.

V-Port Ball Valve

V-Port ball valves are used when precise control of fluid flow is required. They have a V-shaped ball with a contoured bore.
This design allows for more accurate control of the fluid flow rate. V-Port ball valves are commonly used in applications where precise control of the fluid is required, such as in chemical processing and the oil and gas industry.

Electric Ball Valves

Electric ball valves are operated using an electric actuator, which is powered by an electric motor. They are used in applications where remote control of the valve is required, such as in HVAC systems, โรงงานบำบัดน้ำ, and industrial automation systems. Electric ball valves offer precise control over the flow of fluid and are ideal for use in applications where accurate flow control is critical. They are also easy to install and require minimal maintenance.

Pneumatic Ball Valves

Pneumatic ball valves are operated using compressed air, which is used to actuate the valve actuator. They are typically used in applications where the valve needs to be remotely controlled, such as in industrial automation systems.
Pneumatic ball valves are also ideal for use in hazardous environments, as they eliminate the need for electrical power in the area where the valve is located. They are often used in chemical processing, น้ำมันและก๊าซ, and water treatment applications.

Multi-Port Type Ball Valves

Multi-port ball valves are used when more than two ports are required. They have multiple ports on the valve body, allowing for the flow of fluid to be directed to multiple destinations. Multi-port ball valves are commonly used in applications where multiple fluid lines need to be regulated.

Full Port Ball Valve

Full port ball valves have a bore diameter equal to the diameter of the pipe, allowing full flow capacity through the valve.
This type of ball valve have a larger diameter ball than standard port ball valves, providing less pressure drop across the valve. Full port ball valves are more expensive and heavier than standard port ball valves.

2 Way Ball Valve

2 way ball valves, also known as shut-off valves, have two ports: an inlet port and an outlet port. They are used to control the flow of fluid in a single direction and can be either open or closed.
Two-way ball valves are commonly used in applications where on/off control of the flow is required, such as in plumbing and HVAC systems.

3 Way Ball Valve

3 way ball valves have three ports: two inlet ports and one outlet port or one inlet port and two outlet ports. They are used to control the flow of fluid in multiple directions and can be used to divert, mix, or regulate the flow of fluid.
Three-way ball valves are commonly used in applications where the flow of fluid needs to be diverted or mixed, such as in chemical processing and water treatment.

4 Way Ball Valve

4 way ball valves have four ports and are used to control the flow of fluid in multiple directions. They have two inlet ports and two outlet ports, allowing for complex flow patterns to be achieved.
Four-way ball valves are commonly used in applications where complex fluid flow patterns need to be controlled, such as in chemical processing, petrochemical processing, และระบบ HVAC.

Segmented Ball Valve

This type of ball valve has a partially segmented ball that offers a higher degree of control than a standard full port ball valve. The flow control is achieved by rotating the ball inside the valve, and the partially segmented ball provides a larger seating area, which helps to minimize wear and extend the valve's lifespan.
Segmented ball valves are commonly used in the chemical, น้ำมันและก๊าซ, and pulp and paper industries.

High Pressure Ball Valve

High pressure ball valves are designed to handle high-pressure fluids and gases. They are commonly used in oil and gas processing, การแปรรูปทางเคมี, and hydraulic systems.
This type of ball valve are designed with reinforced construction to withstand high pressures and prevent leakage. They are available in a variety of materials to suit different applications.

The Most Important Applications and Uses of Ball Valves

โครงการบำบัดน้ำ

โครงการบำบัดน้ำ

Globe valves และ วาล์วผีเสื้อ are popular in the water treatment industry due to their precise flow control and ability to handle corrosive fluids. Farpro Valve's AWWA standard valves are recommended for this industry.
Ball valves are widely used in water treatment facilities for regulating the flow of water and other liquids.
They are an ideal choice for water treatment applications because they are resistant to corrosion and can withstand high pressures. Ball valves are also easy to operate, making them an ideal choice for regulating water flow.

Oil & Gas Marine Industrial

Oil & Gas / อุตสาหกรรมทางทะเล

Types of ball valve and วาล์วประตู are commonly used in the oil and gas industry due to their ability to handle high pressure and temperature. Farpro Valve's API standard valves are recommended for this industry.
Ball valves are commonly used in the oil and gas industry for their high-pressure and high-temperature capabilities.
They are used to regulate the flow of oil, gas, and other fluids in pipelines and refineries. The durable construction of ball valves ensures that they can handle the harsh conditions found in the oil and gas industry.

Pharmaceutical Industry​

อุตสาหกรรมยา

The pharmaceutical industry relies on ball valves to regulate the flow of various fluids during the manufacturing process.
Ball valves are an ideal choice for this industry because they are resistant to corrosion and can handle a wide range of chemicals and fluids. They are also easy to operate, making them an ideal choice for regulating the flow of fluids during the manufacturing process.

Advantages of Ball Valves

Various types of ball valves are an important component of many industrial applications. They offer several advantages over other types of valves, including high flow capacity, ease of operation, low maintenance, and wide range of temperatures and pressures. Ball valves are versatile and can be used in a variety of applications across many different industries.

Understanding the different types of ball valve, their application scenarios, and their advantages can help you choose the right valve for your specific application.

They are used to regulate the flow of fluids, such as water, air, fuels, and chemicals, through different stages of processing and transportation systems. By understanding the applications of ball valves, industries can choose the right industrial valve for their specific needs, improving processes and increasing efficiency.

In summary, Farpro valve manufacturers produce ball valves that are versatile, reliable and cost-effective flow control devices used in many different industries.

ball valve application

High Flow Capacity

Farpro Ball valves offer a high flow capacity, making them an ideal choice for applications that require a high flow rate. The ball inside the valve creates a straight flow path, reducing turbulence and pressure drop.

Low Maintenance

Many types of ball valve require little maintenance, making them an ideal choice for applications where downtime must be minimized. The simple design of ball valves means that they have few moving parts, reducing the likelihood of mechanical failure.

Wide Range of Temperatures and Pressures

Ball valves can handle a wide range of temperatures and pressures, making them an ideal choice for applications where extreme conditions are present. They are commonly used in applications where high temperatures and pressures are present, เช่นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ.

Corrosion Resistance

Resistant to corrosion, making them an ideal choice for applications where corrosive fluids are present. They are commonly used in the chemical processing and water treatment industries, where corrosive fluids are present.

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Vietnam Shenglong 2*300MW
 • โครงการโรงไฟฟ้าไทยลาง ทีพีไอ พีพี 150เมกะวัตต์
 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมฮิระกันจิ 225MW ของบังคลาเทศ
 • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนเหลือทิ้งจากเหมือง Tubatse แห่งแอฟริกาใต้
 • โครงการโคเจนเนอเรชั่น Korla 2 * 350MW
 • สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ Olese กัมพูชา

Oil&Gas / ผู้จำหน่ายปิโตรเคมี

 • กลุ่มพลังงานเป่าเฟิง
 • การก่อสร้างวิศวกรรมปิโตรเลียมของจีน
 • โครงการก๊าซธรรมชาติของ SABIC Corporation ประเทศอินโดนีเซีย
 • โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
 • โครงการสำรวจแร่ Kolzhan ของคาซัคสถาน
 • ซื้อวาล์วไฟโครงการถัง TEMA ของกานา

ซัพพลายเออร์ก่อสร้างในเมือง

 • โครงการส่งน้ำโปแลนด์คราคูฟ
 • โครงการสถานีสูบน้ำ Tusterrick อุซเบกิสถาน
 • โครงการ SK ของปากีสถาน
 • โครงการแองโกลา โนวา เซียมังโกลา 5,000TPD, ฯลฯ.

ความเชื่อของฟาร์โปรวาล์ว

เราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังและการรับลูกค้าแต่ละรายด้วยความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Farpro Valve.

Our ball valve products do not necessarily have the lowest price, แต่เราจะเป็นผู้ผลิตที่ซื่อสัตย์ที่สุดและเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณอย่างแน่นอน.

Farpro Valve คือผู้ผลิตวาล์วรายใหญ่ระดับโลกที่มีส่วนร่วมในการวิจัยนี้, การพัฒนา, ผลิตและจำหน่ายวาล์ว.

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วย: จีบี/เจบี, เอพีไอ, แอนซี่, เอาวะ, จาก, เขา, GOST, เอ็นเอฟ, ฯลฯ.

วาล์วของเรามีจำหน่ายที่ 12 หมวดหมู่หลัก, 200 ซีรีส์และ 4000 ขนาด, รวมทั้งวาล์วประตูด้วย, วาล์วโลก, บอลวาล์ว, วาล์วผีเสื้อ, เช็ควาล์ว, วาล์วไดอะแฟรม, วาล์วลดความดัน, ปลั๊กวาล์ว, กับดัก, ฯลฯ.

ผลผลิตประจำปีถึง 80,000 ตัน. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้กันอย่างแพร่หลายในปิโตรเลียม, ปิโตรเคมี, เคมี, พลังงานไฟฟ้า, โลหะวิทยา, การอนุรักษ์น้ำ, การก่อสร้าง, ยา, การระบายน้ำและสาขาอื่น ๆ.

ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในตลาดของประเทศเยอรมนี, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, บราซิล, โปแลนด์และอื่นๆ อีกมากมาย 30 ประเทศและภูมิภาคในยุโรป, เอเชียกลาง, เอเชียตะวันตก, ฯลฯ.

  ขอขอบคุณที่ถือว่า Farpro Valve เป็นพันธมิตรที่คุณต้องการ.

  อีเมล*:

  ชื่อ*:

  ประเทศของคุณ:

  โทร*:

  ข้อมูล*:

  คำถามที่พบบ่อย

  What is the difference between standard port and full port ball valves?
  Standard port ball valves have a reduced bore that restricts the flow of fluid through the valve, while full port ball valves have a bore diameter equal to the diameter of the pipe, allowing full flow capacity through the valve.

  What is a V-port ball valve used for?
  V-port ball valves are used in applications that require precise flow control, such as in chemical processing and water treatment.

  What materials are used for ball valves?
  Ball valves are made of various materials, รวมถึงทองเหลือง, สแตนเลส, carbon steel, and plastic, depending on the application and the fluid or gas being controlled.

  How do you maintain ball valves?
  Proper maintenance of ball valves includes regular inspections, lubrication, ทำความสะอาด, repair or replacement of damaged or worn components, and calibration.