เกทวาล์วหน้าแปลน เกียร์สแตนเลส Z541W

บ้าน » ประเภทของเกทวาล์ว » วาล์วประตูหน้าแปลน » เกทวาล์วหน้าแปลน เกียร์สแตนเลส Z541W

flanged gear gate valve made of stainless steel is a type of valve that is designed to control the flow of fluids in a pipeline. It is commonly used in industrial and commercial applications where high pressure and high-temperature fluids need to be controlled.

The valve is constructed with a flanged end that can be bolted to the pipeline for easy installation and maintenance. The flange allows for a tight seal between the valve and the pipeline, which helps to prevent leakage.

The gear operator provides a mechanical advantage to open and close the วาล์วประตู, allowing for easy and precise control of the flow. The gear is usually made of durable materials such as stainless steel or carbon steel, which can withstand the harsh conditions of industrial environments.

flanged gear gate valve stainless steel

Z541W Flanged Gear Gate Valve - Stainless Steel 16P 25P

ตัววาล์ว: ASTM CF8
เกทดิสก์: ASTM CF8
ฝากระโปรงวาล์วประตู: ซีเอฟ8
ก้าน: F304
น็อตปลอกแอก: ZCuAl10Fe3

เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด DN: 40-400มม

FOB Price of Z541T/W Flanged Gear Gate Valve - Stainless Steel 16P 25P

 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN40, นิ้ว 1.5" $350
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN50, นิ้ว 2" $401
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN65, นิ้ว 2.5" $446
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN80, นิ้ว 3" $508
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN100, นิ้ว 4" $625
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN125, นิ้ว 5" $759
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN150, นิ้ว 6" $949
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN200, นิ้ว 8" $1315
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN250, นิ้ว 10" $2034
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN300, นิ้ว 12" $2671
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN350, นิ้ว 14" $4058
 • Z541W, ซีเอฟ8, F304, DN400, นิ้ว 16" $5050
Flanged Gate Valve Modelความดันที่กำหนด (เมปา)ทดสอบความแรงของแรงดัน(เมปา)ทดสอบซีลแรงดัน(เมปา)อุณหภูมิช่วงการใช้งาน
Z541W-16P1.62.31.7≤150 ℃น้ำ, แก๊ส, น้ำมัน, กรดไนตริก, ฯลฯ.
Z541W-25P2.53.72.7≤150 ℃น้ำ, แก๊ส, น้ำมัน, กรดไนตริก, ฯลฯ.

Stainless steel is a popular material for gate valves because of its corrosion resistance and durability. It is commonly used in applications where the fluid being controlled is corrosive or where the valve is exposed to harsh environmental conditions.

Overall, a flanged gate valve made of stainless steel is a reliable and effective option for controlling the flow of fluids in industrial and commercial settings. It provides a tight seal, easy operation, and durability, making it a popular choice for many applications.

  ขอขอบคุณที่ถือว่า Farpro Valve เป็นพันธมิตรที่คุณต้องการ.
  อีเมล*:
  ชื่อ*:
  ประเทศของคุณ:
  โทร*:
  ข้อมูล*: