ประเภทของบัตเตอร์ฟลายวาล์ว

บ้าน » ประเภทของบัตเตอร์ฟลายวาล์ว
Various types of butterfly valve are versatile and efficient tools used in various industries for regulating flow. Their simplicity, ease of operation, and reliability make them a popular choice. อย่างไรก็ตาม, it’s important to understand their classification, การก่อสร้าง, and function to maximize their potential.

Butterfly valves are quarter-turn valves that use a disc-shaped element to regulate flow. The disc is perpendicular to the direction of flow when closed and parallel when open, and can be operated by a lever, handwheel, pneumatic actuator, or electric actuator.

These valves find application in chemical processing, อาหารและเครื่องดื่ม, ยา, การบำบัดน้ำ, and HVAC industries, among others.

Farpro Valve manufacturers provide a wide range of general-purpose and specialty butterfly valves to numerous industries and businesses. We prioritize the best quality of butterfly valve products while keeping sales prices as low as possible.

types of butterfly valve

ประเภทของบัตเตอร์ฟลายวาล์ว

General Types of Butterfly Valve Construction​

butterfly valve structure genenal

 • Valve Body: The body of a butterfly valve is a circular or oval tube containing the valve disc and seat. The valve body can be made of various materials, such as cast iron, เหล็กดัด, carbon steel, สแตนเลส, and plastic.
 • Valve Disc: The valve disc of a butterfly valve is attached to the stem and rotates around the stem to control flow. The disc can be made of various materials such as cast iron, สแตนเลส, aluminum, and plastic. The shape of the disc can be round, oval, or even rectangular.
 • Stem: The stem of a butterfly valve connects the disc to the actuator. It transmits the torque from the actuator to the disc, causing it to rotate. The stem can come in different lengths and materials, such as stainless steel, carbon steel, or aluminum.
 • Valve Seat: The seat of a butterfly valve is a ring-shaped element mounted inside the valve body. It provides a sealing surface for the valve flap to close. The seat can be made of various materials, such as rubber, PTFE, metal, or graphite.
 • Actuator: The actuator of a butterfly valve is responsible for controlling the rotation of the butterfly blade. The actuator can be manual, pneumatic, or electric. Manual actuators use a lever or handwheel to operate the valve. Pneumatic actuators use compressed air to rotate the disc, while electric actuators use an electric motor to drive the valve.

Classified by Actuation Method

butterfly valve electric

Electric Actuated Butterfly Valve

The electric actuated is a modern, versatile method of driving butterfly valves. It involves an electric motor that rotates the valve disc through a series of gears or a direct drive mechanism.
The electric drive allows precise control of the valve position and can be operated remotely using a control panel or computer.
It is typically used in applications that require frequent adjustments, such as water treatment and HVAC systems.

pneumatic butterfly valve

Pneumatic Butterfly Valves

Pneumatic actuation is a method of actuation for butterfly valves that involves the use of compressed air to rotate the valve disc.
It is typically used in industrial applications that require high torque and precise control, such as the chemical processing and oil and gas industries.

eccentric butterfly valve

Manual Butterfly Valves

Manual actuation is the most basic method of actuation for butterfly valves. It involves a lever or handwheel that is rotated manually to open or close the valve.
It is simple, reliable, and cost-effective, making it the best choice for small-scale applications that do not require frequent adjustments. Manual actuation is often used in residential and commercial buildings, where butterfly valves are used for water control.

วาล์วผีเสื้อชดเชยสามเท่า

Geared Butterfly Valves

Gear actuation is a popular method of butterfly valve actuation. It involves a gearbox that is connected to the valve stem and rotates the disc.
The gear drive provides precise control of the valve position and allows for a higher torque output than a manual drive.
It is typically used in industrial applications that require high torque and precise control, such as the chemical processing and oil and gas industries.

The Most Important Applications and Uses of Butterfly Valves

Butterfly valves are a type of flow control device that is widely used in various industries. They are versatile, reliable, and cost-effective, making them an excellent choice for a variety of applications. In this article, we will explore the applications of butterfly valves in different industries and how they are used to improve processes and increase efficiency.

โครงการบำบัดน้ำ

โครงการบำบัดน้ำ

Many types of butterfly valves are commonly used in the water treatment industry to regulate the flow of water. They are used in water treatment plants to control the flow of water in and out of the plant, as well as to regulate the flow of water through various treatment processes. Butterfly valves are also used in the distribution of treated water, regulating the flow of water through pipes to different areas.

Power Generation Industry​

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า

Farpro เชื่อว่าการใช้งานในโรงไฟฟ้าทำให้ท่อและวาล์วได้รับความเครียดอย่างมาก, ดังนั้นวาล์วจึงต้องการวัสดุและการออกแบบที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการทดสอบการไหลเวียนหลายครั้ง, อุณหภูมิและความดัน.

Butterfly valves are widely used in the power generation industry to regulate the flow of fluids, such as water and steam. พวกมันถูกใช้ในการใช้งานต่างๆ, such as cooling water systems, fuel systems, and boiler feedwater systems. Butterfly valves are also used in the transportation of fluids, ensuring that the products are delivered safely and efficiently.

นอกจากวาล์วไอน้ำหลักแล้ว, โรงไฟฟ้ามีท่อส่งเสริมจำนวนมาก. ท่อเสริมเหล่านี้ประกอบด้วยโกลบวาล์วหลายแบบ, วาล์วผีเสื้อ, เช็ควาล์ว, บอลวาล์ว, และวาล์วประตู.

Metallurgical-Steel Industry

Metallurgical / Steel Manufacturers

Farpro gate valves are widely used in metallurgical iron and steel engineering in the raw material feeding system, dosing system, ironmaking coal injection system.

At present, the common gate valves in metallurgical steel manufacturers are mainly knife gate valves, pneumatic gate valves, วาล์วผีเสื้อ, บอลวาล์ว, ฯลฯ.

Pulp And Paper Industry

Pulp And Paper Suppliers

The paper production process is divided into two parts: pulping and papermaking. The wastewater produced in the process, after treatment to meet the relevant national emission standards, are indispensable for the participation of various types of valves, รวมทั้งวาล์วประตูด้วย.

According to Farpro's years of valve experience, the main media encountered in the paper manufacturer are: slurry, ไอน้ำ, water, sewage and black liquor and other such media. Control valves for production media do not need to be specifically considered for high temperature, high pressure, strong corrosion, explosion-proof and other factors.

Butterfly valves are widely used in the pulp and paper industry to regulate the flow of fluids, such as pulp and chemicals. พวกมันถูกใช้ในการใช้งานต่างๆ, such as stock preparation systems, bleach plant systems, and coating systems. Butterfly valves are also used in the transportation of fluids, ensuring that the products are delivered safely and efficiently.

การแปรรูปทางเคมี

การแปรรูปทางเคมี

Some types of butterfly valves are commonly used in the chemical industry due to their ability to handle corrosive fluids. They are used to control the flow of chemicals through pipes and tanks, allowing for precise control over the process. Butterfly valves are also used in the transportation of chemicals, regulating the flow of fluids through tankers and pipelines.

Oil & Gas Marine Industrial

Oil & Gas / อุตสาหกรรมทางทะเล

Various types of butterfly valves are widely used in the oil and gas industry to regulate the flow of crude oil, ก๊าซธรรมชาติ, และของเหลวอื่นๆ. They are used in pipelines and tankers to control the flow of fluids, as well as in refineries to regulate the flow of fluids through various processing stages.

ฟาร์โปรได้ข้อสรุปแล้ว, ขึ้นอยู่กับยอดขายและข้อมูลทั่วโลก, ความต้องการวาล์วในอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันและก๊าซทั่วโลกและอุตสาหกรรมการขนส่งยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง. ความต้องการนี้ส่งผลให้อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซแสวงหาท่อส่งเจาะลึกและต้นทุนการผลิตที่ลดลง, ช่างเทคนิคจึงใส่ใจในการเลือกอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์วาล์วที่มีคุณภาพมากขึ้น.

Upstream, valves are used to control the flow of oil, from high-pressure injection systems to throttle blowout preventers.

Downstream, Farpro sees more challenges in the refining process of crude oil. The growing segmentation of the market provides many high-tech needs for the petrochemical industry, which is why there is a need for high-precision, high-quality valve production and design.

Pharmaceutical Industry​

อุตสาหกรรมยา

Butterfly valves are commonly used in the pharmaceutical industry to control the flow of fluids during the production of medications. They are used to regulate the flow of fluids through various processing stages, such as filtration, mixing, และการเติม. Butterfly valves are also used in the transportation of fluids, ensuring that the products are delivered safely and efficiently.

อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า

 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน Vietnam Shenglong 2*300MW
 • โครงการโรงไฟฟ้าไทยลาง ทีพีไอ พีพี 150เมกะวัตต์
 • โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมฮิระกันจิ 225MW ของบังคลาเทศ
 • โครงการผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนเหลือทิ้งจากเหมือง Tubatse แห่งแอฟริกาใต้
 • โครงการโคเจนเนอเรชั่น Korla 2 * 350MW
 • สถานีไฟฟ้าพลังน้ำ Olese กัมพูชา

Oil&Gas / ผู้จำหน่ายปิโตรเคมี

 • กลุ่มพลังงานเป่าเฟิง
 • การก่อสร้างวิศวกรรมปิโตรเลียมของจีน
 • โครงการก๊าซธรรมชาติของ SABIC Corporation ประเทศอินโดนีเซีย
 • โครงการสำรวจธรณีฟิสิกส์ในประเทศซาอุดีอาระเบีย
 • โครงการสำรวจแร่ Kolzhan ของคาซัคสถาน
 • ซื้อวาล์วไฟโครงการถัง TEMA ของกานา

ซัพพลายเออร์ก่อสร้างในเมือง

 • โครงการส่งน้ำโปแลนด์คราคูฟ
 • โครงการสถานีสูบน้ำ Tusterrick อุซเบกิสถาน
 • โครงการ SK ของปากีสถาน
 • โครงการแองโกลา โนวา เซียมังโกลา 5,000TPD, ฯลฯ.

ความเชื่อของฟาร์โปรวาล์ว

เราเชื่อว่าการปฏิบัติต่อแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างจริงจังและการรับลูกค้าแต่ละรายด้วยความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Farpro Valve.

Our types of butterfly valves do not necessarily have the lowest price, แต่เราจะเป็นผู้ผลิตที่ซื่อสัตย์ที่สุดและเป็นพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของคุณอย่างแน่นอน.

Farpro Valve is a leading global valve manufacturer that specializes in the research, การพัฒนา, การผลิต, and sales of high-quality valves. Our products conform to various industry standards, including GB/JB, เอพีไอ, แอนซี่, เอาวะ, จาก, เขา, GOST, เอ็นเอฟ, among others.

We offer a diverse range of valves in 12 หมวดหมู่หลัก, 200 ชุด, และ 4000 ขนาด, รวมทั้ง วาล์วประตู, วาล์วโลก, บอลวาล์ว, วาล์วผีเสื้อ, เช็ควาล์ว, วาล์วลดความดัน, ปลั๊กวาล์ว, กับดัก, expansion joint pipes, และอื่น ๆ. Our annual output of 80,000 tons ensures that we can meet the demands of our customers from various industries such as petroleum, ปิโตรเคมี, เคมี, พลังงานไฟฟ้า, โลหะวิทยา, การอนุรักษ์น้ำ, การก่อสร้าง, ยา, การระบายน้ำ, and others.

Our products are well-received in the markets of Germany, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, อิตาลี, บราซิล, โปแลนด์, and over 30 ประเทศและภูมิภาคในยุโรป, เอเชียกลาง, เอเชียตะวันตก, และอื่น ๆ. We strive to provide our customers with the highest quality products at competitive prices and excellent service.

  ขอขอบคุณที่ถือว่า Farpro Valve เป็นพันธมิตรที่คุณต้องการ.

  อีเมล*:

  ชื่อ*:

  ประเทศของคุณ:

  โทร*:

  ข้อมูล*:

  คำถามที่พบบ่อย

  • What types of Farpro butterfly valves are available?

  : Farpro offers a variety of butterfly valves, including wafer butterfly valves, lug butterfly valves, double offset butterfly valves, triple offset butterfly valves, และอื่น ๆ. These valves are available in a range of materials, including cast iron, cast steel, and stainless steel.

  • What is the difference between a lug butterfly valve and a wafer butterfly valve?

  : The main difference between a lug butterfly valve and a wafer butterfly valve is the way they are installed. A lug butterfly valve has threaded holes on each side of the valve body, which allows it to be bolted directly to the piping system. A wafer butterfly valve, on the other hand, is designed to fit between two flanges in the piping system, and is held in place with bolts that go through the flanges and the valve body.

  • How do I choose the right Farpro butterfly valve for my application?

  : When choosing a Farpro butterfly valve, there are several factors to consider, including the type of media being controlled, the operating temperature and pressure, the size of the pipe, and the required flow rate. It is important to consult with a qualified valve expert to ensure that you choose the right valve for your specific application.