Rodzaje zaworów motylkowych

Dom » Rodzaje zaworów motylkowych
Various types of butterfly valve are versatile and efficient tools used in various industries for regulating flow. Their simplicity, ease of operation, and reliability make them a popular choice. Jednakże, it’s important to understand their classification, budowa, and function to maximize their potential.

Butterfly valves are quarter-turn valves that use a disc-shaped element to regulate flow. The disc is perpendicular to the direction of flow when closed and parallel when open, and can be operated by a lever, handwheel, pneumatic actuator, or electric actuator.

These valves find application in chemical processing, jedzenie i napoje, farmaceutyczny, uzdatnianie wody, and HVAC industries, pośród innych.

Farpro Valve manufacturers provide a wide range of general-purpose and specialty butterfly valves to numerous industries and businesses. We prioritize the best quality of butterfly valve products while keeping sales prices as low as possible.

types of butterfly valve

Rodzaje zaworów motylkowych

General Types of Butterfly Valve Construction​

butterfly valve structure genenal

 • Korpus zaworu: The body of a butterfly valve is a circular or oval tube containing the valve disc and seat. The valve body can be made of various materials, such as cast iron, ciągliwy metal, Stal węglowa, Stal nierdzewna, and plastic.
 • Valve Disc: The valve disc of a butterfly valve is attached to the stem and rotates around the stem to control flow. The disc can be made of various materials such as cast iron, Stal nierdzewna, aluminum, and plastic. The shape of the disc can be round, oval, or even rectangular.
 • Trzon: The stem of a butterfly valve connects the disc to the actuator. It transmits the torque from the actuator to the disc, causing it to rotate. The stem can come in different lengths and materials, such as stainless steel, Stal węglowa, or aluminum.
 • Valve Seat: The seat of a butterfly valve is a ring-shaped element mounted inside the valve body. It provides a sealing surface for the valve flap to close. The seat can be made of various materials, such as rubber, PTFE, metal, or graphite.
 • Actuator: The actuator of a butterfly valve is responsible for controlling the rotation of the butterfly blade. The actuator can be manual, pneumatyczny, or electric. Manual actuators use a lever or handwheel to operate the valve. Pneumatic actuators use compressed air to rotate the disc, while electric actuators use an electric motor to drive the valve.

Classified by Actuation Method

butterfly valve electric

Electric Actuated Butterfly Valve

The electric actuated is a modern, versatile method of driving butterfly valves. It involves an electric motor that rotates the valve disc through a series of gears or a direct drive mechanism.
The electric drive allows precise control of the valve position and can be operated remotely using a control panel or computer.
It is typically used in applications that require frequent adjustments, such as water treatment and HVAC systems.

pneumatic butterfly valve

Pneumatic Butterfly Valves

Pneumatic actuation is a method of actuation for butterfly valves that involves the use of compressed air to rotate the valve disc.
It is typically used in industrial applications that require high torque and precise control, such as the chemical processing and oil and gas industries.

eccentric butterfly valve

Manual Butterfly Valves

Manual actuation is the most basic method of actuation for butterfly valves. It involves a lever or handwheel that is rotated manually to open or close the valve.
It is simple, reliable, and cost-effective, making it the best choice for small-scale applications that do not require frequent adjustments. Manual actuation is often used in residential and commercial buildings, where butterfly valves are used for water control.

Zawór motylkowy z potrójnym przesunięciem

Geared Butterfly Valves

Gear actuation is a popular method of butterfly valve actuation. It involves a gearbox that is connected to the valve stem and rotates the disc.
The gear drive provides precise control of the valve position and allows for a higher torque output than a manual drive.
It is typically used in industrial applications that require high torque and precise control, such as the chemical processing and oil and gas industries.

The Most Important Applications and Uses of Butterfly Valves

Butterfly valves are a type of flow control device that is widely used in various industries. They are versatile, reliable, and cost-effective, making them an excellent choice for a variety of applications. W tym artykule, we will explore the applications of butterfly valves in different industries and how they are used to improve processes and increase efficiency.

Projekt uzdatniania wody

Projekt uzdatniania wody

Many types of butterfly valves are commonly used in the water treatment industry to regulate the flow of water. They are used in water treatment plants to control the flow of water in and out of the plant, as well as to regulate the flow of water through various treatment processes. Butterfly valves are also used in the distribution of treated water, regulating the flow of water through pipes to different areas.

Przemysł energetyczny

Przemysł energetyczny

Farpro believes that power plant applications put piping and valves under tremendous stress, dlatego zawory wymagają solidnych materiałów i konstrukcji, aby wytrzymać wielokrotne testy cyrkulacji, temperatura i ciśnienie.

Butterfly valves are widely used in the power generation industry to regulate the flow of fluids, such as water and steam. They are used in various applications, such as cooling water systems, fuel systems, and boiler feedwater systems. Butterfly valves are also used in the transportation of fluids, ensuring that the products are delivered safely and efficiently.

Oprócz głównych zaworów parowych, elektrownie mają wiele rurociągów pomocniczych. Te rurociągi pomocnicze składają się z szerokiej gamy zaworów kulowych, zawory motylkowe, Sprawdź zawory, zawory kulowe, i zasuwy.

Przemysł hutniczo-stalowy

Metalurgiczny / Producenci stali

Zasuwy Farpro są szeroko stosowane w hutnictwie żelaza i stali w systemie podawania surowca, system dozowania, układ wtrysku węgla do produkcji żelaza.

Obecnie, powszechnie stosowanymi zasuwami u producentów stali metalurgicznej są głównie zasuwy nożowe, pneumatyczne zasuwy, zawory motylkowe, zawory kulowe, itp.

Przemysł celulozowo-papierniczy

Pulp And Paper Suppliers

Proces produkcji papieru dzieli się na dwie części: roztwarzanie i papiernictwo. Powstałe w procesie ścieki, po oczyszczeniu w celu spełnienia odpowiednich krajowych norm emisji, są niezbędne do współpracy z różnymi typami zaworów, w tym zasuwy.

According to Farpro's years of valve experience, głównymi mediami spotykanymi u producenta papieru są: papka, para, woda, ścieków i ługu czarnego oraz innych tego typu mediów. Zawory regulacyjne do mediów produkcyjnych nie muszą być specjalnie uwzględniane w przypadku wysokich temperatur, wysokie ciśnienie, silna korozja, przeciwwybuchowe i inne czynniki.

Butterfly valves are widely used in the pulp and paper industry to regulate the flow of fluids, such as pulp and chemicals. They are used in various applications, such as stock preparation systems, bleach plant systems, and coating systems. Butterfly valves are also used in the transportation of fluids, ensuring that the products are delivered safely and efficiently.

Przetwarzanie chemiczne

Przetwarzanie chemiczne

Some types of butterfly valves are commonly used in the chemical industry due to their ability to handle corrosive fluids. They are used to control the flow of chemicals through pipes and tanks, allowing for precise control over the process. Butterfly valves are also used in the transportation of chemicals, regulating the flow of fluids through tankers and pipelines.

Olej & Przemysł morski gazowy

Oil & Gas / Przemysł morski

Various types of butterfly valves are widely used in the oil and gas industry to regulate the flow of crude oil, gazu ziemnego, and other fluids. They are used in pipelines and tankers to control the flow of fluids, as well as in refineries to regulate the flow of fluids through various processing stages.

Farpro doszedł do wniosku, na podstawie globalnej sprzedaży i danych, że zapotrzebowanie na zawory w światowym przemyśle wydobycia ropy i gazu oraz transporcie stale rośnie. Zapotrzebowanie to doprowadziło do poszukiwania przez przemysł naftowy i gazowy głębszych rurociągów wiertniczych i niższych kosztów produkcji, dlatego technicy przykładają większą wagę do wyboru wysokiej jakości wyposażenia i sprzętu zaworowego.

Pod prąd, zawory służą do kontrolowania przepływu oleju, od wysokociśnieniowych układów wtryskowych po zabezpieczenia przed wydmuchem przepustnicy.

W dół rzeki, Większe wyzwania Farpro widzi w procesie rafinacji ropy naftowej. Rosnąca segmentacja rynku zapewnia wiele zaawansowanych technologii dla przemysłu petrochemicznego, dlatego potrzebna jest duża precyzja, wysokiej jakości produkcja i projektowanie zaworów.

Pharmaceutical Industry​

Przemysł farmaceutyczny

Butterfly valves are commonly used in the pharmaceutical industry to control the flow of fluids during the production of medications. They are used to regulate the flow of fluids through various processing stages, such as filtration, mixing, and filling. Butterfly valves are also used in the transportation of fluids, ensuring that the products are delivered safely and efficiently.

Przemysł elektrowni

 • Projekt elektrowni cieplnej Shenglong w Wietnamie o mocy 2*300 MW
 • Projekt elektrowni Thailang TPI PP o mocy 150 MW
 • Projekt elektrowni gazowo-parowej Hiraganjie o mocy 225 MW w Bangladeszu
 • Projekt wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem ciepła odpadowego w południowoafrykańskiej kopalni Tubatse
 • Projekt kogeneracyjny Korla 2*350MW
 • Elektrownia wodna Olese, Kambodża

Oil&Gas / Dostawcy petrochemiczni

 • Grupa Energetyczna Baofeng
 • Chiny Budownictwo inżynierii naftowej
 • SABIC Corporation Indonezyjski projekt dotyczący gazu ziemnego
 • Projekt badań geofizycznych w Arabii Saudyjskiej
 • Projekt poszukiwawczy w Kazachstanie Kolzhan
 • Zakup zaworu przeciwpożarowego w ramach projektu zbiornika TEMA w Ghanie

Dostawcy budownictwa miejskiego

 • Polska Projekt przesyłu wody w Krakowie
 • Projekt przepompowni Tusterrick w Uzbekistanie
 • Projekt SK w Pakistanie
 • Projekt Angola Nova Ciamangola 5000TPD, itp.

Przekonania Farpro Valve

Wierzymy, że poważne traktowanie każdego produktu i szczere przyjęcie każdego klienta są dla Farpro Valve najważniejsze.

Our types of butterfly valves do not necessarily have the lowest price, ale na pewno będziemy najbardziej uczciwym producentem i najwierniejszym partnerem.

Farpro Valve is a leading global valve manufacturer that specializes in the research, rozwój, produkcja, and sales of high-quality valves. Our products conform to various industry standards, including GB/JB, API, ANSI, AWWA, Z, ON, GOST, NF, pośród innych.

We offer a diverse range of valves in 12 główne kategorie, 200 seria, I 4000 rozmiary, w tym zasuwy, zawory kulowe, zawory kulowe, zawory motylkowe, Sprawdź zawory, zawory redukcyjne ciśnienia, zawory grzybkowe, majdan, expansion joint pipes, i więcej. Nasza roczna produkcja 80,000 tons ensures that we can meet the demands of our customers from various industries such as petroleum, petrochemiczny, chemiczny, energia elektryczna, metalurgia, oszczędzanie wody, budowa, farmaceutyczny, drenaż, and others.

Our products are well-received in the markets of Germany, Anglia, Francja, Włochy, Brazylia, Polska, i koniec 30 krajów i regionów w Europie, Azja centralna, Azja Zachodnia, i więcej. We strive to provide our customers with the highest quality products at competitive prices and excellent service.

  Dziękujemy za uznanie Farpro Valve za preferowanego partnera.
  E-mail*:
  Nazwa*:
  Twój kraj:
  Tel*:
  Informacja*:

  FAQs

  • What types of Farpro butterfly valves are available?

  : Farpro offers a variety of butterfly valves, including wafer butterfly valves, lug butterfly valves, double offset butterfly valves, triple offset butterfly valves, i więcej. These valves are available in a range of materials, including cast iron, staliwo, i stal nierdzewna.

  • What is the difference between a lug butterfly valve and a wafer butterfly valve?

  : The main difference between a lug butterfly valve and a wafer butterfly valve is the way they are installed. A lug butterfly valve has threaded holes on each side of the valve body, which allows it to be bolted directly to the piping system. A wafer butterfly valve, z drugiej strony, is designed to fit between two flanges in the piping system, and is held in place with bolts that go through the flanges and the valve body.

  • How do I choose the right Farpro butterfly valve for my application?

  : When choosing a Farpro butterfly valve, there are several factors to consider, including the type of media being controlled, the operating temperature and pressure, the size of the pipe, and the required flow rate. It is important to consult with a qualified valve expert to ensure that you choose the right valve for your specific application.