Zawór motylkowy z podwójnym przesunięciem

Dom » Rodzaje zaworów motylkowych » Zawór motylkowy z podwójnym przesunięciem
zawór motylkowy z podwójnym przesunięciem

Zawory motylkowe z podwójnym przesunięciem są zaprojektowane z dwoma przesunięciami, which refer to the position of the centerline of the stem and the centerline of the disc in relation to the centerline of the valve body. The offset in the stem is known as the first offset, while the offset in the disc is known as the second offset.

The first offset in the stem reduces the friction and wear between the stem and the seat, which allows for a longer service life of the valve. The second offset in the disc allows for a tighter seal between the disc and the seat, which reduces the potential for leaks and improves the overall performance of the valve.

Double-offset butterfly valves are often used in high-performance applications where tight shut-off and precise control are required, such as in the chemical, petrochemiczny, and oil and gas industries.

Benefits of Using Double-Offset Butterfly Valves in Industrial Applications

Low Torque Requirement: Double-offset butterfly valves have a lower torque requirement than other types of valves, making them easier to operate and more energy-efficient. This also means that they can be operated using smaller and less expensive actuators, reducing the overall cost of the system.

Longer Valve Life: The design of the double-offset butterfly valve also reduces wear on the valve seat, which can extend the life of the valve and reduce maintenance costs. This is particularly important in applications where the valve is subjected to frequent use or harsh operating conditions.

Better Flow Control: The double-offset butterfly valve allows for precise flow control, making it an ideal choice for applications where accurate flow regulation is critical. This can improve the efficiency of the industrial process and reduce waste.

Versatile Applications: Double-offset butterfly valves are versatile and can be used in a wide range of industrial applications, including chemical processing, uzdatnianie wody, wytwarzanie energii, i systemy HVAC. They are particularly well-suited for applications where space is limited or weight is a concern, as they are lightweight and compact.

Choosing the Right Double-Offset Butterfly Valve for Your Application

planowanie najlepszego produktu zaworowego

Valve Material: The material used to manufacture the valve is crucial because it determines the valve’s performance and durability. Na przykład, valves made from stainless steel are suitable for corrosive environments and high-temperature applications. Z drugiej strony, valves made from cast iron are more cost-effective and suitable for low-pressure applications.

Valve Size: The valve size is another critical factor to consider when selecting a double-offset butterfly valve. The valve size should be compatible with the pipeline size to ensure optimal performance. A valve that is too small may cause a pressure drop, while a valve that is too large may lead to excessive weight and increased installation costs.

Valve Operation: Double-offset butterfly valves can be operated manually, electrically, or pneumatically. The type of operation selected depends on the application’s requirements. Na przykład, manual operation is suitable for low-temperature applications, while electric or pneumatic operation is ideal for high-temperature applications.

Seal Type: Double-offset butterfly valves can have either resilient or metal-to-metal seals. Resilient seals are made of materials such as EPDM and provide a tight seal even at low pressures. Metal-to-metal seals, z drugiej strony, are more durable and suitable for high-pressure applications.

Maintenance Requirements: Maintenance is essential to ensure that the valve operates efficiently and lasts longer. Some valves require regular maintenance, while others are low-maintenance. When selecting a double-offset butterfly valve or Zawór motylkowy z potrójnym przesunięciem, consider the maintenance requirements to ensure that the valve is suitable for your application.

Przekonania Farpro Valve

Wierzymy, że poważne traktowanie każdego produktu i szczere przyjęcie każdego klienta są dla Farpro Valve najważniejsze.

Farpro Valve offers a variety of double-offset butterfly valves in different materials, rozmiary, and pressure ratings to meet various application requirements.

Nasze przepustnice niekoniecznie mają najniższą cenę, ale na pewno będziemy najbardziej uczciwym producentem i najwierniejszym partnerem.

Farpro Valve to duży światowy producent zaworów zaangażowany w badania, rozwój, produkcja i sprzedaż zaworów.

Nasze standardy produktów obejmują: GB/JB, API, ANSI, AWWA, Z, ON, GOST, NF, itp.

Nasze zawory są dostępne w 12 główne kategorie, 200 seria i 4000 rozmiary, w tym gate valve types, globe valve types, ball valve types, butterfly valve types, check valve types, zawory membranowe, zawory redukcyjne ciśnienia, zawory grzybkowe, majdan, itp.

Roczna produkcja sięga 80,000 mnóstwo. Wszystkie produkty są szeroko stosowane w przemyśle naftowym, petrochemiczny, chemiczny, energia elektryczna, metalurgia, oszczędzanie wody, budowa, farmaceutyczny, drenaż i inne pola.

Nasze produkty dobrze sprzedają się na rynkach niemieckich, Anglia, Francja, Włochy, Brazylia, Polska i nie tylko 30 krajów i regionów w Europie, Azja centralna, Azja Zachodnia, itp.

  Dziękujemy za uznanie Farpro Valve za preferowanego partnera.
  E-mail*:
  Nazwa*:
  Twój kraj:
  Tel*:
  Informacja*: