Van bướm bù đắp đôi

Trang chủ » Các loại van bướm » Van bướm bù đắp đôi
van bướm bù đắp đôi

Van bướm offset đôi được thiết kế với hai offset, which refer to the position of the centerline of the stem and the centerline of the disc in relation to the centerline of the valve body. The offset in the stem is known as the first offset, while the offset in the disc is known as the second offset.

The first offset in the stem reduces the friction and wear between the stem and the seat, which allows for a longer service life of the valve. The second offset in the disc allows for a tighter seal between the disc and the seat, which reduces the potential for leaks and improves the overall performance of the valve.

Double-offset butterfly valves are often used in high-performance applications where tight shut-off and precise control are required, such as in the chemical, hóa dầu, and oil and gas industries.

Benefits of Using Double-Offset Butterfly Valves in Industrial Applications

Low Torque Requirement: Double-offset butterfly valves have a lower torque requirement than other types of valves, making them easier to operate and more energy-efficient. This also means that they can be operated using smaller and less expensive actuators, reducing the overall cost of the system.

Longer Valve Life: The design of the double-offset butterfly valve also reduces wear on the valve seat, which can extend the life of the valve and reduce maintenance costs. This is particularly important in applications where the valve is subjected to frequent use or harsh operating conditions.

Better Flow Control: The double-offset butterfly valve allows for precise flow control, making it an ideal choice for applications where accurate flow regulation is critical. This can improve the efficiency of the industrial process and reduce waste.

Versatile Applications: Double-offset butterfly valves are versatile and can be used in a wide range of industrial applications, bao gồm cả xử lý hóa học, xử lý nước, sản xuất điện, and HVAC systems. They are particularly well-suited for applications where space is limited or weight is a concern, as they are lightweight and compact.

Choosing the Right Double-Offset Butterfly Valve for Your Application

hoạch định sản phẩm van tốt nhất

Valve Material: The material used to manufacture the valve is crucial because it determines the valve’s performance and durability. For instance, valves made from stainless steel are suitable for corrosive environments and high-temperature applications. Mặt khác, valves made from cast iron are more cost-effective and suitable for low-pressure applications.

Valve Size: The valve size is another critical factor to consider when selecting a double-offset butterfly valve. The valve size should be compatible with the pipeline size to ensure optimal performance. A valve that is too small may cause a pressure drop, while a valve that is too large may lead to excessive weight and increased installation costs.

Valve Operation: Double-offset butterfly valves can be operated manually, bằng điện, or pneumatically. The type of operation selected depends on the application’s requirements. For instance, manual operation is suitable for low-temperature applications, while electric or pneumatic operation is ideal for high-temperature applications.

Seal Type: Double-offset butterfly valves can have either resilient or metal-to-metal seals. Resilient seals are made of materials such as EPDM and provide a tight seal even at low pressures. Metal-to-metal seals, Mặt khác, are more durable and suitable for high-pressure applications.

Maintenance Requirements: Maintenance is essential to ensure that the valve operates efficiently and lasts longer. Some valves require regular maintenance, while others are low-maintenance. When selecting a double-offset butterfly valve or van bướm bù ba, consider the maintenance requirements to ensure that the valve is suitable for your application.

Niềm tin về van Farpro

Chúng tôi tin rằng việc đối xử nghiêm túc với từng sản phẩm và tiếp đón chân thành từng khách hàng là những điều quan trọng nhất đối với Farpro Valve.

Farpro Valve offers a variety of double-offset butterfly valves in different materials, kích thước, and pressure ratings to meet various application requirements.

Our butterfly valves do not necessarily have the lowest price, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ là nhà sản xuất trung thực nhất và là đối tác trung thành nhất của bạn.

Farpro Valve là nhà sản xuất van lớn trên toàn cầu tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh van.

Tiêu chuẩn sản phẩm của chúng tôi bao gồm: GB/JB, API, ANSI, AWWA, TỪ, ANH TA, GOST, NF, vân vân.

Van của chúng tôi có sẵn trong 12 danh mục chính, 200 loạt và 4000 kích thước, including gate valve types, globe valve types, ball valve types, butterfly valve types, check valve types, van màng, van giảm áp, van cắm, bẫy, vân vân.

Sản lượng hàng năm đạt 80,000 tấn. Tất cả các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa dầu, hóa chất, điện, luyện kim, bảo tồn nước, sự thi công, dược phẩm, thoát nước và các lĩnh vực khác.

Sản phẩm của chúng tôi bán tốt ở thị trường Đức, nước Anh, Pháp, Nước Ý, Brazil, Ba Lan và hơn thế nữa 30 các quốc gia và khu vực ở châu Âu, Trung Á, Tây Á, vân vân.

  Cảm ơn bạn đã coi Farpro Valve là đối tác ưa thích của mình.
  E-mail*:
  Tên*:
  Quốc gia của bạn:
  Điện thoại*:
  Thông tin*: